Your search results

O nas

Junija 2014 smo začeli projekt vzpostavitve mreže postajališč za avtodome po Sloveniji. Želimo si, da bi do konca leta 2018 v več kot 50 slovenskih občinah zraslo vsaj po eno postajališče za avtodome s standardizirano kakovostno oskrbo, ki bo popotnikom z avtodomom nudilo varno prenočišče in na informacijski tabli namige, kaj zanimivega lahko v neposredni bližini odkrijete in kaj drugačnega, pristnega, posebnega lahko doživite.

Nosilec projekta je Občina Mirna, poleg nje je v projektu trenutno še 54 slovenskih občin. Dobrodošle tudi ostale, ki prepoznavate v popotnikih z avtodomi zanimivo turistično priložnost!

V Sloveniji se nam je porodila ideja, da bi v lokalnih skupnostih izgradili postajališča za avtodome, kjer bi se lahko avtodomarji kot raziskovalci naše lepe dežele ustavili in si ogledali turistične zamenitosti.
Ker želimo, da boste zadovoljni, ko boste lepote naše Slovenije odkrivali z avtodomom, se lokalne skupnosti povezujemo in gradimo mrežo postajališč za avtodome, ki bo v nekaj letih izhodišče za vašo odločitev, da nas obiščete in se prepričate o lepotah čudovite narave in prijaznih domačinih, ki vas bomo radi sprejeli medse.
Zavedamo se, da vam moramo nuditi predvsem varno, urejeno in z vsemi normativi in tudi informacijami opremljeno postajališče, kjer se boste udobno počutili.
Želim vam prijetno popotovanje in se veselim vašega obiska v naši deželi.

Dušan Skerbiš, župan Občine Mirna

CILJI:

 • v sodelovanju s strokovnjaki vzpostaviti mrežo postajališč za avtodome s standardizirano opremo
 • ustaviti in zadržati popotnike z avtodomi v Sloveniji – naj spoznajo turistično-kulinarične lepote naše dežele od blizu, peš ali s kolesom, ne z avtoceste
 • skupna predstavitev mreže in vanjo vključenih občin ter enotno nastopanje na evropski turistični borzi

SMERNICE za postajališče v Mreži postajališč za avtodome po Sloveniji:

 • dovolj velika, fizično ločena oziroma ograjena vodoravna in utrjena površina (za vsaj 4 parkirna mesta)
 • ustrezen dovoz 24 ur na dan (za vozila nad 3,5 t teže; ustrezne širine in višine), ki je primerno označen
 • dimenzija enega parkirnega prostora je 6×10 m, nosilnost tal vsaj 3,5 t
 • dovolj manevrskega prostora – možnost obračanja/krožna pot
 • oskrbna postaja (pitna voda, elektrika, izpust odpadne vode, možnost praznjenja wc kaset)
 • posode za smeti (ločevanje odpadkov)
 • diskretna indirektna razsvetljava
 • servisno-turistična tabla:
  • cenik in hišni red
  • kontakti oskrbnika, najbližjih servisov in zdravstvene pomoči
  • namigi za izlet, rekreacijo …
  • gostinska ponudba
 • brezžični internet

 

CILJNA SKUPINA = AVTODOMARJI

 • zelo odprti in družabni
 • samozavestni in odgovorni, v koraku s časom
 • s pozitivno samopodobo in s suverenim nastopom
 • radovedni, raziskovalni – na enem mestu običajno ostanejo od 2 do 4 dni
 • v avtodomu običajno potujeta dve odrasli osebi
 • urejeni, redoljubni – pospravijo za seboj oz. prostor zapustijo v stanju, kot so ga dobili
 • na počivališčih redko kuhajo
 • kaj avtodomarji želijo?
  • več kot 75 %: sprehajanje, pohodništvo
  • več kot 60 %: počitek, spanje, branje, nakupovanje, pohajkovanje
  • več kot 40 %: kolesarjenje, gostinske usluge, ogled znamenitosti, obisk muzejev, sklepanje poznanstev, plavanje

ANALIZA STANJA

 • v SLO je 151 mest, kjer lahko avtodomarji prenočijo – oskrba in ponudba zelo različni (ccs.si, jan 2011)
 • v SLO je 4000 registriranih avtodomov, v Evropi več kot 1,5 milijona
  • število novih registracij avtodomov se v zadnjih treh letih povečuje (+ 4,2 %), medtem ko število na novo registriranih prikolic se zmanjšuje (- 2,1 %)
 • Evropejci v 88 % potujejo po Evropi
 • Slovenijo med sezono prečka približno 90.000 avtodomov
 • povprečna poraba je 98 evrov na avtodom, od tega:
  • 37 % oz. 36,24 € v gostinstvu (restavracije, gostilne)
  • 43 % oz. 42,20 € za nakupe in prehrano (pekarne, mesarije, trgovine)
  • 20 % oz. 19,98 € za aktivnosti v prostem času (bazeni, muzeji, prireditve itd.)

PROSTORSKO NAČRTOVANJE

 • od 500 m2 rezerviranega prostora samo za avtodome
 • PzA = gradbeno inženirski objekt – gradbena dokumentacija in upravna dovoljenja:
  • za vsako novo urejanje večjega parkirišča od 200m2 je OBVEZNO GRADBENO DOVOLJENJE + PZI
  • če ni gradbenih posegov in je parkirišče že urejeno, ga je treba samo ustrezno opremiti ( priključki na GJI – enostavni objekt) in označiti
 • Ali je treba določiti namensko rabo za PzA v OPN ?
  • v naseljih na stavbnih zemljiščih (SS, SK, CU …) ni treba, če je na vseh npr. dopustna dejavnost  – rekreacija, gospodarska javna  infrastruktura in dopustni objekti za te dejavnosti
  • v naravi, v bližini naselja ali turistične atrakcije (na K1, K2, G)  je treba določiti namensko rabo ZS – zelene površine za oddih, rekreacijo in šport
 • IZVEDLJIVOST
  • je odvisna od razmer posamične lokacije
   • terenske in prometne razmere
   • bližina obstoječe poselitve
   • varstvo
   • sociološki vidik
  • in od določil prostorskega akta za konkretno lokacijo

STROŠKI* TEHNIČNE OPREME POSTAJALIŠČA cca. 10.000 EUR:

 • smerokazi v mestu
 • informacijska tabla
 • stebriček za oskrbo z elektriko na kovance s 4 priključki
 • parkirni avtomat
 • naprava za oskrbo s pitno vodo in praznitev rezervoarja odpadne vode in kaset s fekalijami

* cene veljajo za Nemčijo, ne vključujejo DDV in stroškov priključitve, ni všteta zapornica


 

PROMOCIJA

 • sodelovanje in povezovanje
 • slovenska turistična ponudba skozi oči avtodomarja – zbrati zanimivo na enem mestu
 • skupna tržna znamka in logo
 • spletna stran in aplikacija (poleg predstavitve postajališča vključuje tudi ponudbo posamezne občine)
 • tiskovine: brošura, zemljevid
 • dogodki
 • … skupni nastop na evropskem turističnem zemljevidu in trgu!!!

MOŽNOSTI SOFINANCIRANJA

 • izvajanje preko Leader projektov,  podukrep SODELOVANJE (pilotni primer ureditve postajališč za avtodome; promocija in organizacija dogodkov)
 • pristop CLLD – lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (izgradnja manjše turistične infrastrukture)
 • projekti čezmejnega sodelovanja IPA (interes HR partnerjev obstaja – projekt NOMAD)
 • sredstva kohezijske politike OP (umestitev projekta v večjo operacijo nacionalnega pomena, umestitev projekta v RRP)