Your search results

Kontakt

KAKO PRISTOPITE?

Občina/lokalna skupnost podpiše PRISTOPNO IZJAVO za sodelovanje v projektu »MREŽA POSTAJALIŠČ ZA AVTODOME PO SLOVENIJI«, ki je podlaga za podpis pogodbe o sodelovanju z nosilcem projekta, to je Občina Mirna.

Dodatne informacije:

koordinatorka Petra Krnc

mail info@camperstop.si